Zysk operacyjny wyniósł 174,25 mln zł wobec 156,84 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 222,5 mln zł wobec 200,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 1 239,59 mln zł w I kw. 2024 r. wobec 1 372,99 mln zł rok wcześniej.

"W I kwartale br., pomimo utrzymującej się słabej koniunktury, wszystkie segmenty Grupy zanotowały wzrost sprzedaży ilościowej: w Segmencie Opakowań Giętkich zanotowano 4-proc. wzrost wolumenu r/r (głównie w zakresie sprzedaży folii BOPP), w Segmencie Wyrobów Wyciskanych sprzedaż wolumenowa wzrosła o 8% r/r, a w Segment Systemów Aluminiowych, przy słabej koniunkturze na rynku budowlanym w większości krajów Europy, sprzedaż wolumenowa wzrosła o 9%. W ujęciu wartościowym, ze względu na taniejące surowce, w Segmencie Wyrobów Wyciskanych odnotowano 20% spadek r/r, a w Segmencie Opakowań Giętkich 12% spadek r/r. Segment Systemów Aluminiowych utrzymał przychody ze sprzedaży na porównywalnym do zeszłego roku poziomie" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2024 r. wyniósł 23,59 mln zł wobec 57,19 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

Grupa Kęty jest spółką dominującą dla grupy kapitałowej, prowadzącej działalność w ramach trzech segmentów operacyjnych: Segment Wyrobów Wyciskanych (SWW) Segment Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segment Opakowań Giętkich (SOG). Spółka jest notowana na GPW od 1996 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Jej skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 5,22 mld zł w 2023 r.

(ISBnews)