Zysk operacyjny wyniósł 40,5 mln zł wobec 42,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 683,66 mln zł w 2023 r. wobec 622,73 mln zł rok wcześniej.

"W 2023 roku Grupa Seco/Warwick odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 683,7 mln zł co oznacza wzrost o 61 mln zł (+9,8% w porównaniu do roku 2022). Wzrost sprzedaży odnotowały następujące spółki: Retech Systems LLC +22,6% (2023: 203,5 mln zł; 2022: 166 mzł), Seco/Warwick Corp. +27,9% (2023: 29,2 mln zł; 2022: 22,8 mln zł) oraz Seco/Warwick Services +16,7% (2023: 52,6 mln zł; 2022: 45,1 mln zł)" - czytamy w sprawozdaniu zarządu do raportu rocznego.

Reklama

Spółka podała też, że w strukturze sprzedaży (wg. głównych produktów) prym wiodły Piece Topialne, a w ujęciu geograficznym w 2023 r. największy udział w sprzedaży Grupy miał rynek amerykański oraz Unii Europejskiej (po 37%) oraz Azji (19%).

Strategiczne inwestycje przynoszą oczekiwane efekty

"Te wyniki są dowodem na to, że nasze strategiczne inwestycje w badania i rozwój oraz wprowadzanie na rynek nowych, zaawansowanych technologii przynoszą oczekiwane efekty. Nasze zyski również odnotowały wzrost, z zyskiem brutto na poziomie 153,1 mln zł i zyskiem operacyjnym EBIT wynoszącym 40,5 mln zł. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej osiągnął wartość 35,4 mln zł, co świadczy o solidności naszego modelu biznesowego oraz efektywności zarządzania. [...] Piece Topialne wiodły prym w strukturze sprzedaży, co jest odzwierciedleniem ciągłego zapotrzebowania rynku na innowacyjne rozwiązania w obróbce ciezłej metali" - napisał prezes Sławomir Woźniak w liście do akcjonariuszy dołączonym do raportu.

Priorytety na 2024 r.

"W roku 2024, naszym głównym priorytetem będzie skoncentrowanie się na realizacji nowej strategii Seco/Warwick, której celem jest dalsze umacnianie naszej pozycji lidera w branży oraz odpowiadanie na zmieniające się wymagania rynkowe. Planujemy intensywnie rozwijać inicjatywy związane z przemysłem 4.0, automatyzacją, digitalizacją naszych procesów oraz sztuczną inteligencją, co przyczyni się do zwiększenia efektywności i konkurencyjności naszej oferty. Dodatkowo, będziemy inwestować w naszych Pracowników, tworząc atrakcyjne i wspierające środowisko pracy, które sprzyja innowacji i rozwojowi osobistemu. Przez te działania, jesteśmy przekonani, że 2024 rok przyniesie kolejne etapy wzrostu oraz realizacji postawionych przez nas celów strategicznych" - dodał.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 12,49 mln zł wobec 12,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Seco/Warwick to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki ciezłej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 622,7 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)