Proponowanym terminem ustalenia prawa do dywidendy jest 27 czerwca 2024 roku, a dniem wypłaty dywidendy 4 lipca 2024 roku, podano.

"Powyższa propozycja wypłaty dywidendy, stanowiącej 64,31% zysku netto za 2023 rok, jest zgodna z indywidualnym zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie spełnienia przez bank wymagań kwalifikujących do wypłaty 75% dywidendy z zysku netto wypracowanego w 2023 roku" - czytamy w komunikacie.

"W nawiązaniu do raportu bieżącego nr. 27/2023 dotyczącego uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na nabycie akcji własnych oraz rozpoczęcia przez bank nabywania akcji własnych, ostateczna kwota na wypłatę dywidendy, a tym samym na kapitał rezerwowy będzie zależna od liczby akcji własnych, które będą w posiadaniu banku na dzień dywidendy. [...] część zysku netto za 2023 rok w kwocie 800 mln zł została włączona do kapitału podstawowego Tier 1." - podano.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r. Aktywa razem banku wyniosły 73,39 mld zł na koniec 2023 r.

Reklama

(ISBnews)