Wprowadzenie euro jest planowane bez okresu przejściowego; data jego przyjęcia zbiegnie się z wprowadzeniem euro jako oficjalnego środka płatniczego. W ciągu jednego miesiąca lew i euro będą wykorzystywane równolegle.

W ramach przygotowania do przyjęcia euro bułgarska waluta powinna przejść skutecznie udział w mechanizmie walutowym ERM II, zwanym też "poczekalnią do strefy euro", co najmniej do lipca 2022 r.

Oprócz tego potrzebne będą pozytywne oceny Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Niezbędna będzie również zgoda państw strefy euro.

Bułgaria powinna też spełnić kryteria z Maastricht do członkostwa w strefie euro, w tym warunek niskiej inflacji, którego według ostatniego raportu EBC nie spełniła z powodu kryzysu spowodowanego pandemią Covid-19. Analitycy finansowi obawiają się, że mogą pojawić się również problemy z deficytem budżetowym.

Dokument określa sposoby przeliczenia cen, depozytów bankowych i odsetek, a także wymiany gotówki w bankach. Określone są zmiany ustawodawcze, które trzeba wprowadzić w związku z przejściem do strefy euro.

Ewgenia Manołowa (PAP)