Ich ostatnia odsłona to stwierdzenie przez Trybunał Konstytucyjny (TK) niezgodności niektórych przepisów Traktatu o UE z polską ustawą zasadniczą. Komisja Europejska (KE), komentując orzeczenie, ostrzegła, że nie zawaha się podjąć działania w celu ochrony jednolitego stosowania prawa Unii i jego integralności.
Unijny komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders sprecyzował, że chodzi w tym kontekście o trwające negocjacje nad Krajowym Planem Odbudowy (KPO), jak i tzw. mechanizm warunkowości. KPO wciąż czeka na zielone światło z Brukseli, a z nim miliardy euro, które mają popłynąć do Polski.
- Rośnie ryzyko dłuższego opóźnienia wypłaty środków z Funduszu Odbudowy, a gdyby spór eskalował - być może również z Funduszu Spójności, co znacznie pogorszyłoby perspektywy gospodarki i wywołało presję na złotego. Wiele będzie zależało od postawy rządu w negocjacjach z KE - zwracają uwagę ekonomiści Santander Bank Polska.