Braki węgla powodują obecnie problemy z dostawami energii elektrycznej w dwóch głównych gospodarkach wykorzystujących najbrudniejsze paliwo, Indiach i Chinach. Według danych Ember Indie nadal wytwarzają nieco ponad 70 proc. energii elektrycznej z węgla, co jest szóstym co do wielkości udziałem na świecie. Chiny, które dążą do przejścia na energię odnawialną, nadal mocno stawiają na węgiel, który w 2020 r. stanowił prawie 61 proc. wytwarzanej energii elektrycznej. Oba kraje inwestują obecnie w kilka technologii energetycznych – jądrową, węglową i odnawialną – ponieważ potrzeby są ogromne, bo ich gospodarki szybko się rozwijają.

Państwem najbardziej uzależnionym od węgla na świecie była Botswana. Ten południowoafrykański kraj do produkcji energii elektrycznej wykorzystuje prawie wyłącznie węgiel. Drugim najbardziej uzależnionym do węgla krajem jest mała republika bałkańska Kosowo, gdzie 95 proc. produkowanej energii elektrycznej pochodzi z węgla.

W pierwszej dziesiątce krajów uzależnionych od węgla najliczniej reprezentowane są kraje Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Do tych państw zaliczają się między innymi kraje bałkańskie tworzące byłą Jugosławię oraz jeden kraj należący do UE – Polska. Według danych Ember w Polsce prawie 70 proc. energii elektrycznej wytwarzane jest w elektrowniach węglowych, co według zestawienia Ember daje nam ósmą pozycję wśród państw najbardziej uzależnionych od węgla na świcie.

Kraje z największym udziałem energii elektrycznej z węgla w 2020 r. w proc. / statista.com