statystyki

Bankowość

Stress-test

wróć do działu: Bankowość »

Stress-test – w ogólnym znaczeniu jest to test warunków skrajnych. Jest to forma kontroli, używana do określenia stabilności danego systemu lub podmiotu. Polega ona na badaniu, w celu obserwacji wyników, działania danego systemu w ekstremalnie trudnych warunkach.

Testy warunków skrajnych ma duże znaczenie przy określeniu zagrożeń jakie mogą wystąpić w przypadku wystąpienia sytuacji progowych. Stress-testom poddawane są banki.

Celem testu warunków skrajnych w odniesieniu do banków jest ocena ich odporności na problemy z wypłacalnością w warunkach długotrwałej recesji. W tej sytuacji test opracowany jest w oparciu o możliwy, lecz mało prawdopodobny do spełnienia scenariusz warunków skrajnych.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty