statystyki

Bankowość

Swap na zwłokę w spłacie kredytu

wróć do działu: Bankowość »

Swap na zwłokę w spłacie kredytu (ang. Credit Default Swap, CDS) - jest to instrument finansowy zabezpieczający przed ryzykiem kredytowym.

Przeniesienie ryzyka kredytowego następuje w wyniku umowy, w której w przypadku zaistnienia uzgodnionego zdarzenia kredytowego, jedna strona transakcji zobowiązuje się (w zamian za uzgodnione wynagrodzenie) spłacić drugiej stronie transakcji należności innego dłużnika. W ten sposób zagrożenie (ryzyko), że dług nie będzie spłacony zostaje przeniesione.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty