statystyki

Inne

Cena bazowa

wróć do działu: Inne »

Cena bazowa (ang. basic price) - cena otrzymywana przez producenta lub usługodawcę za jednostkę produktu (lub usługi) pomniejszona o podatki od produktu oraz o ewentualne rabaty i opusty, powiększona o dotacje otrzymywane do produktu.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty