statystyki

Inne

Karencja

wróć do działu: Inne »

Karencja – jest to przesunięcie terminu odpowiedzialności ubezpieczyciela o określony w umowie ubezpieczenia czas licząc od daty zawarcia ubezpieczenia. Okres ten zazwyczaj poprzedza okres ubezpieczenia. W tym czasie w przypadku wystąpienia szkody nie przysługuje ochrona ubezpieczeniowa, co oznacza, że świadczenie nie będzie wypłacone.

Karencja ma na celu wyeliminowanie przypadków zawierania umów ubezpieczeniowych po powstaniu szkody.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty