statystyki

Rachunkowość

Zysk nadzwyczajny

wróć do działu: Rachunkowość »

Zysk nadzwyczajny (ang. extraordinary profit) - zysk nadzwyczajny obejmuje odszkodowania otrzymane za straty będące skutkiem zdarzeń losowych, przychody ze sprzedaży zorganizowanych części przedsiębiorstwa, równowartość odzyskanych składników majątkowych (lub ich części) utraconych w wyniku zdarzeń losowych lub w związku z zaniechaniem (zawieszeniem) określonego rodzaju działalności przedsiębiorstwa a także skutki obniżenia zobowiązań wobec kontrahentów wynikające z postępowania układowego, ugodowego lub naprawczego - po uprawomocnieniu się tych postępowań.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty