"Składowa dla przetwórstwa przemysłowego kształtuje się na poziomie wyższym od notowanego we wrześniu br., dotycząca usług – na niższym poziomie. W przypadku budownictwa i handlu detalicznego składowa kształtuje się na poziomie zbliżonym do notowanego w ubiegłym miesiącu" - napisano.

GUS podał, że wskaźnik ocen diagnostycznych jest wyższy w stosunku do zgłaszanego przed miesiącem oraz przed rokiem, natomiast prognostycznych – zbliżony do września 2019 r., ale niższy niż w październiku 2018 r.

Poniżej tabela z wartościami wskaźnika oraz jego dekompozycją z ostatnich 13 miesięcy:

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) przetwórstwo przemysłowe budownictwo handel detaliczny usługi diagnoza prognoza
X.18 104,8 107,5 114,1 108,4 99,1 101 108,1
XI.18 107,2 110,9 115 110,5 100,2 103,1 110,6
XII.18 106,5 109,8 115,6 110,8 99,7 101 111
I.19 103,8 107,7 115,5 105,9 96,4 102,2 105,3
II.19 104,5 109 115,1 105,2 96,5 103,8 105
III.19 104,8 109,5 114,5 106,1 96,7 104,7 104,8
IV.19 102 107,4 113,9 104,1 92,6 101,3 102,6
V.19 102,1 107,3 112,6 105 92,9 101 103
VI.19 101,8 106,1 112,4 104,3 93,9 101,5 102
VII.19 101,1 106 111,9 102,9 92,4 101,2 101
VIII.19 100,4 104,1 111,1 103,7 93,2 100,2 100,6
IX.19 100,2 104,3 111,5 100,8 92,9 100,5 100
X.19 101 107,1 111,1 100,2 91,3 102,7 99,6

(PAP Biznes)