Przeciętne zagrożenie dla gospodarki odczuwa 32,3 proc. odpowiadających na pytania. Małe zagrożenie deklaruje 5,8 proc., natomiast brak zagrożenia stwierdziło 0,9 proc. respondentów.

GUS podał, że w przypadku 20,7 proc. respondentów obecna sytuacja epidemiologiczna stanowi duże zagrożenie dla ich osobistej sytuacji finansowej. Przeciętne zagrożenie odczuwa 41,8 proc. odpowiadających na pytania dotyczące koniunktury konsumenckiej. Małe zagrożenie deklaruje 26,6 proc., natomiast brak zagrożenia stwierdziło 10,9 proc. respondentów.

Spośród osób pracujących, a takich jest 59,1 proc. respondentów, zdecydowaną obawę utraty pracy lub zaprzestania prowadzenia własnej działalności odczuwa 10,3 proc. respondentów. W przypadku

wariantów odpowiedzi „możliwe” i „raczej nie” odsetek odpowiedzi wynosił odpowiednio 18,0 proc. oraz 34,2 proc. Odsetek osób pracujących, które nie mają obaw, wynosi 35,5 proc. 2 proc. respondentów pracujących nie miała zdania.