Materiały prasowe

Pytanie o kondycję polskich przedsiębiorstw jest dziś jednym z najczęściej zadawanych, a próby oszacowania, o ile obniży się wskaźnik PKB obarczone są dużą dozą niepewności. Instytut Finansów Międzynarodowych (IIF), czyli globalne stowarzyszenie branży finansowej zrzeszające ok. 450 członków z ponad 70 krajów, w swoim raporcie z marca 2020 r. szacuje, że światowe PKB spadnie do poziomu -2,8%, co jest wynikiem gorszym niż podczas kryzysu z 2009 r. Dla Polski IIF prognozuje spadek aż o -4,9%. Jednak to, czy ta prognoza okaże się trafna, zależy od wielu czynników.

Już przed pandemią pojawiały się oznaki spowolnienia gospodarczego. Warto pamiętać o tym szczególnie teraz, gdy hasło „koronawirus” stało się wytłumaczeniem na wszystkie zawirowania rynkowe. Prognozy o zbliżającym się światowym kryzysie pojawiały się już przed rokiem, kiedy o Covid-19 nikt jeszcze nie słyszał. Co skłaniało analityków do takich wniosków? Po pierwsze zbliżaliśmy się do rekordu w nieprzerwanym czasie trwania dobrej koniunktury. Po drugie materializowały się symptomy, które zazwyczaj poprzedzają recesję, tzn. znacznie rosnąca konsumpcja oraz przeszacowanie cen na rynku nieruchomości.

Biznes gotowy na kryzys?

Spółki akcyjne oraz komandytowo-akcyjne, zgodnie z kodeksem spółek handlowych, mają obowiązek tworzenia kapitału zapasowego. Spółki te mogą, ale nie muszą posiadać kapitału rezerwowego. W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością tworzenie kapitału zapasowego, co do zasady nie jest obowiązkowe. Rozsądnym wydaje się jednak utworzenie takiej rezerwy. Także przedsiębiorcy działający w formie jednoosobowej działalności gospodarczej powinni być finansowo przygotowani na zawirowania rynku. Ekonomiści przekonani o tym, że hossa już się kończy, namawiali do oszczędzania oraz odłożenia poważnych decyzji finansowych, dlatego dobrym rozwiązaniem może być rozważenie odpowiednich lokat, jak m.in. Lokata Facto, czyli depozyty oferowane przez BFF Banking Group, instytucję z ponad 30-letnim doświadczeniem, która swoje oddziały posiada w 12 europejskich państwach i jest ekspertem na polu finansów, w tym depozytów.

Materiały prasowe

Dla firm, które zgodnie z zaleceniami ekonomistów zbudowały poduszkę finansową, aktualne pozostaje pytanie o bezpieczne ulokowanie oszczędności. W tzw. normalnych warunkach możliwości jest sporo, jednak obecna sytuacja gospodarcza nie jest dogodnym momentem na agresywne inwestowanie, które niesie ze sobą realne ryzyko straty. Dziś rekomendowane są bezpieczne instrumenty finansowe, takie jak np. właśnie lokaty oszczędnościowe, między innymi dlatego, że depozyty bankowe objęte są systemem gwarancji. Oznacza to, że każdy depozyt do kwoty 100 tys. euro na osobę lub podmiot, złożony w banku mającym siedzibę w Polsce lub innym kraju Unii Europejskiej, jest gwarantowany, tzn. zwracany deponentowi w przypadku upadłości banku.

Czy można jeszcze znaleźć dobrą lokatę?

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w marcu 2020 r. pierwszy raz od 2015 r. obniżyła stopy procentowe. W ślad za tym, większość banków obniżyła oprocentowanie lokat. Mimo to na rynku można nadal znaleźć rozwiązania atrakcyjne dla przedsiębiorców i klientów indywidualnych. Ciekawą propozycję klientom biznesowym składa np. wspomniane wcześniej BFF Banking Group, proponując im firmową Lokatę Facto. Instytucja ta może pochwalić się stabilną sytuacją i wiarygodnością kredytową, co zostało niedawno potwierdzone przez agencję ratingową Moody's. Co ważne, bank ten oferuje swoim klientom firmowe Lokaty Facto, które mogą zostać otwarte na okres od 3 do 36 miesięcy.

Z pewnością istotną korzyścią dla firm będzie również fakt, że oprocentowanie Lokaty Facto dla przedsiębiorców jest dostosowywane do wielkości wpłacanego do banku depozytu oraz czasu trwania lokaty. Waluta lokaty to złotówki, a minimalna kwota depozytu to 50 tys. zł. Elastyczność banku w podejściu do klienta biznesowego objawia się także brakiem podziału środków na „stare” i „nowe” oraz brakiem innych wymogów do spełnienia przy zakładaniu firmowej Lokaty Facto. Bank nie stosuje też podziału na obecnych i nowych klientów, kierując do wszystkich tę samą, atrakcyjną ofertę. Dodatkowo, przedsiębiorcy w czasie zakładania lokaty oraz w późniejszym okresie, mogą liczyć na bezpośredni kontakt ze specjalistą, a jeżeli jeszcze wcześniej będą mieli pytania dotyczące oferty, mogą skontaktować się w tej sprawie poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej.

A jak ulokować prywatne oszczędności?

Warto jednak zaznaczyć, że nie tylko firmy mogą skorzystać z oferty BFF Banking Group, ponieważ propozycja depozytów stworzona została również z myślą o klientach detalicznych. Tym samym dzięki Lokacie Facto każdy bez trudu znajdzie odpowiednią propozycję lokaty bez względu na to, czy chce ulokować oszczędności firmowe, czy może swoje własne.

W przypadku Lokaty Facto, Bank proponuje klientom detalicznym zarówno depozyty, jak i możliwość otwarcia bezterminowego rachunku z atrakcyjnym oprocentowaniem, z którego można swobodnie wypłacać lub wpłacać środki, bez opłat i bez limitów miesięcznych. Samo oprocentowanie lokat znajduje się także na bardzo atrakcyjnym poziomie, gdzie m.in. na 12-miesięcznej lokacie jest to 1,90% w skali roku. Jednak wybierając Lokatę Facto, klienci indywidualni mogą postawić także na jej krótsze warianty, jak np. 6, 9, a nawet 3 miesiące. Niezależnie od okresu zapadalności, depozyt założyć można od kwoty wynoszącej 5000 zł, bez spełniania przy tym dodatkowych wymagań. Istotnym jest także to, że w celu założenia depozytu nie ma konieczności, by odwiedzić oddział banku - wszelkie formalności można bowiem zgłosić online, o dowolnej porze dnia czy tygodnia, co stanowi realną oszczędność czasu i pozwala ograniczyć formalności do minimum.

W okresie gospodarczej niepewności, który zdecydowanie nastał, warto skupić się tylko na bezpiecznych instrumentach finansowych, chwilowo odchodząc od inwestowania np. na giełdzie. Ulokowanie pieniędzy na lokacie lub na koncie oszczędnościowym, wpisuje się bardzo dobrze w założenia utrzymania płynności finansowej w swojej firmie, ale też własnym gospodarstwie domowym. Warto przy tym pamiętać, aby nasze oszczędności powierzyć rzetelnej, sprawdzonej instytucji, jak właśnie BFF Banking Group, której stabilną sytuację potwierdza także niedawny fakt ogłoszenia przez Grupę nabycia DEPObanku, w wyniku czego utworzony będzie wiodący podmiot oferujący produkty z zakresu finansów specjalistycznych we Włoszech oraz służący interesom dotychczasowych klientów BFF. Sam DEPObank założony został już w 1939 r. jako Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane (ICBPI), a obecnie jest bankiem wyspecjalizowanym w obszarach zarządzania aktywami oraz płatności, będąc liderem tego segmentu rynku.

Materiały prasowe

Właścicielem marek Lokata Facto oraz BFF Banking Group jest Banca Farmafactoring S.p.A.

Materiały prasowe