"Możemy potwierdzić, że OLAF zakończył dochodzenie i przesłał swoje sprawozdanie końcowe zawierające zalecenia sądowe dotyczące tej sprawy do polskiego prokuratora w maju 2019 r. OLAF wydał również zalecenie do Parlamentu Europejskiego, aby odzyskał nienależnie wydane kwoty" - przekazało biuro prasowe OLAF.

Dochodzenie - jak zaznaczył OLAF - dotyczyło "ewentualnych nieprawidłowości w zakresie zwrotu kosztów podróży i wypłaty diety".

"Biorąc pod uwagę fakt, że w Polsce sprawa jest w toku, a działania następcze Parlamentu Europejskiego nie zostały jeszcze zakończone, a także wymogi dotyczące tajemnicy śledztwa i tajemnicy sądowej w takich sprawach, OLAF nie może na tym etapie zgłaszać dalszych uwag. Wszystkie pytania należy kierować do organów właściwych do ewentualnych działań następczych" - napisały służby prasowe Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych.

Służby europarlamentu poinformowały PAP, że Parlament Europejski został poinformowany o wnioskach, do jakich doszedł OLAF w sprawie dotyczącej europosła Czarneckiego i "podejmie niezbędne decyzje dotyczące zwrotu nienależnej kwoty". Nie wyjaśniły jednak, o jakie decyzje chodzi.

Do czasu nadania depeszy PAP nie otrzymała komentarza europosła Czarneckiego w tej sprawie.

Portal oko.press podał w zeszłym tygodniu, że "Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych skierował do polskiej prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez europosła Czarneckiego z PiS". "Według śledczych UE, pobierał on nienależne zwroty kosztów podróży służbowych i diety" - poinformował portal.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

luo/ adj/ lena/ pko/