"Pierwszy projekt przygotowany przez Komisję ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego, nad którym się dzisiaj pochylamy jest niezwykle istotnym dorobkiem Ministerstwa Aktywów Państwowych. Jesteśmy coraz bliżej przekazania projektu pod głosowanie w Sejmie, na co czekamy z niecierpliwością" - powiedział wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, cytowany w komunikacie.

Zmiany w projekcie reformy kodeksu spółek handlowych zostały wprowadzone do pierwotnej wersji ustawy w wyniku konsultacji publicznych oraz uzgodnień międzyresortowych, jakie przeprowadziło MAP w sierpniu i wrześniu tego roku. Uwagi dotyczące projektu zostały przesłane przez inne ministerstwa, spółki prywatne, spółki Skarbu Państwa, jak również jednostki samorządu terytorialnego, zrzeszenia pracodawców, zagraniczne izby handlowe, uczelnie wyższe oraz kancelarie zajmujące się prawem handlowym.

"W efekcie powstało ponad 800 stron cennych uwag i komentarzy, które następnie zostały poddane dokładnej analizie oraz debacie nad zasadnością ich przyjęcia" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Przez ostatni miesiąc zespół ponad 60 ekspertów w dziedzinie prawa handlowego, przy wsparciu pracowników ministerstwa, debatował i na bieżąco wprowadzał zmiany oraz poprawki do pierwotnej propozycji nowelizacji KSH. Na ostateczną wersją dokumentu miały więc wpływ prace niezależnych ekspertów oraz głos środowisk przedsiębiorców.

Projektowane przepisy mają dotyczyć ponad 440 tysięcy spółek kapitałowych działających w Polsce.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. wicepremier Jacek Sasin - minister aktywów państwowych, jego zastępca Janusz Kowalski oraz przewodniczący poszczególnych zespołów eksperckich.

Komisja ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego nie kończy działalności. Kontynuuje swoje prace, celem dalszego unowocześniania i ulepszania polskiego prawa handlowego. Obecnie trwają posiedzenia zespołu ds. wykorzystania nowych technologii.