W poniedziałek firma Markit podała, że w grudniu wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce wyniósł 51,7 pkt. wobec 50,8 pkt. w listopadzie.

W komentarzu do danych resort rozwoju podkreślił na swojej stronie internetowej, że wskaźnik PMI utrzymuje się na poziomie powyżej 50 pkt już szósty miesiąc z rzędu, a grudniowy odczyt wskazuje na nieznaczny wzrost aktywności gospodarczej w Polsce.

"W ogólnej ocenie IHS Markit w grudniu widoczna jest poprawa w polskiej produkcji przemysłowej. Po raz pierwszy od trzech miesięcy wzrósł poziom nowych zamówień. Wzrost ten wpłynął pozytywnie na zwiększenie aktywności zakupowej polskich producentów, co z kolei przyczyniło się do nasilenia presji na łańcuchy dostaw. Wzrósł czas, jakiego zaopatrzeniowcy potrzebowali na dostarczanie surowców i był najdłuższy od maja. W związku z tym inflacja kosztów osiągnęła najwyższy poziom od ponad 9 lat" - zwróciło uwagę MRPiT.

Resort zauważył, że w grudniu sytuacja na rynku pracy w przemyśle uległa dalszej poprawie. "Jednak zwiększony popyt na nowych pracowników przyczynił się do powstania braków kadrowych. Ten czynnik oraz opóźnienia w dostawach przyczyniły się do tego, że grudzień był kolejnym miesiącem ze spadkiem produkcji" - zaznaczono.

"Zdaniem ekspertów IHS Markit, grudniowe wyniki wskazują na to, że produkcja zwiększy się w kolejnych miesiącach. Stosunek nowych zamówień do poziomu zapasów jest najwyższy od ponad 2 lat. Przedsiębiorcy spodziewają się poprawy sytuacji w dalszej części 2021 roku" - napisał resort.

Indeks PMI powstaje na bazie ankiet przesyłanych kadrze kierowniczej ponad 200 firm produkcyjnych. Poddają oni ocenie pięć elementów – nowe zamówienia, produkcję, zatrudnienie, czas dostaw i zapasy pozycji zakupionych. Wartość wskaźnika powyżej 50 oznacza poprawę wobec okresu poprzedniego, a wartość poniżej 50 pogorszenie.(PAP)

kmz/ drag/