Jak wynika z projektu, przedłużenie terminów dotyczy płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu pandemii i prowadzą działalność gospodarczą, określoną przez 48 kodów PKD. Jak zaznaczyło MF w komunikacie, chodzi m. in. o branże: gastronomiczną, rozrywkową, „dbającą o zdrowie fizyczne”, sprzedaży detalicznej i turystyczną i obejmie ok. 90 tys. przedsiębiorców.

Jak wyjaśniło też ministerstwo, przedłużenie terminów dotyczy zaliczek na podatek pobranych przez płatników od przychodów: ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy; od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników; od podatku zryczałtowanego pobranego przez płatników, od dokonanych świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, a także z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych. Przedłużenie dotyczy deklaracji PIT-4R i PIT-8AR.

Reklama

Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw - zaznaczyło MF.

Ministerstwo przypomniało, że od wybuchu pandemii przedłużało w podobny sposób terminy dwa razy. Dla ok. 1,2 mln płatników PIT za podatek pobrany w marcu, kwietniu i maju 2020 r. Po raz drugi natomiast dla ok. 85 tys. płatników PIT w przypadku zaliczek i podatku pobranego za październik, listopad i grudzień 2020 r.(PAP)

wkr/ drag/