Premier Mateusz Morawiecki powołał 8 lutego 2021 r. Ewę Krajewską na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Nominację wręczył jej minister zdrowia Adam Niedzielski.

Nowo powołana szefowa GIF zaznaczyła, że "jej celem jako Głównego Inspektora Farmaceutycznego jest zarówno szersze włączenie GIF w bieżące zarządzanie walką z epidemią od strony bezpieczeństwa farmaceutycznego, jak i zabezpieczenie potrzeb pacjentów poza sferą covidową".

"Chcę przybliżyć społeczeństwu wagę i znaczenie działania wojewódzkich inspekcji farmaceutycznych" – dodała.

Krajewska jest absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego. Od marca 2020 r. pełniła funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia. Była także zastępcą przewodniczącego Zespołu ds. Opieki Farmaceutycznej, przewodniczącą Zespołu ds. Dostępności Tlenu Medycznego i członkiem Komitetu Sterującego na Wspólne Zakupy w KE.

Krajewska zastąpiła na tym stanowisku inspektora Pawła Piotrowskiego, który przestał pełnić tę funkcję 15 stycznia 2021. Szefował inspekcji od czerwca 2018 r.

Szefa GIF powołuje i odwołuje prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia. Główny Inspektor Farmaceutyczny, jako centralny organ administracji rządowej, kieruje Państwową Inspekcją Farmaceutyczną.