PFR chce w kolejnych latach zwiększać skalę inwestycji, zapewniających firmom finansowanie tak, aby Polska pełniła funkcję regionalnego centrum dla branży venture capital i private equity.

"Skala inwestycji na tym rynku w ostatnich trzech latach wzrosła aż 10-krotnie. Widać, że 2020 rok to pomimo pandemii był rokiem rekordowym, jeśli chodzi o wartość inwestycji w spółki w segmencie venture capital. Wielkość tych inwestycji wyniosła ponad 2 mld zł. Oczywiście było kilka dużych finansowań - Booksy, Brainly, czy Iceye, ale i bez tych największych inwestycji wartość finansowania wzrosła wielokrotnie. Widać, że polski rynek staje się coraz ciekawszy, dynamiczny, głębszy i jest kompletny - czyli firmy mogą otrzymać finansowania od momentu, gdy ich pomysł startuje, po okres ekspansji, kolejne rundy finansowania aż do etapu dojrzałości, gdzie finansowanie można pozyskać z funduszy private equity" - powiedział prezes PFR podczas konferencji online.

Jak ocenił Borys, Polska stała się już wyraźnie liderem rynku venture capital i private equity w Europie Środkowo -Wschodniej.

"Łączna skala transakcji na tym rynku w okresie 8 lat to ponad 1,1 tys. transakcji, kolejne rynki jest to skala kilkukrotnie niższa. Pomimo kryzysu wywołanego pandemią, liczba transakcji venture capital przekroczyła 340, z czego ponad jedna trzecia tych inwestycji jest finansowana z funduszy, w których inwestorem jest PFR Ventures" - zaznaczył.

Według prezesa PFR, w Polsce można sporządzić listę 10 spółek z szansą na "polskiego jednorożca", czyli spółkę, która ma szansę w perspektywie najbliższych lat osiągnąć wartość rynkową powyżej 1 mld USD.

"Są tutaj spółki takie jak Docplanner, Iceye, Brainly, Booksy, i kilka innych. Co ciekawe, fundusze, w których jesteśmy inwestorem, finansują 6 z tej listy 10 spółek, które najdynamiczniej się rozwijają, osiągając już wyraźne sukcesy na rynkach międzynarodowych. Mamy nadzieję, że z tego grona - a być może są jeszcze inne spółki, o których mniej słyszymy - w ciągu kolejnych 3, 4 lat pojawi się polski kolejny jednorożec i będzie polską marką w branży nowych technologii" - powiedział Borys.

Jak podkreślił, obszar inwestycji w fundusze jest dla PFR jednym z podstawowych kierunków strategii.

"Będziemy w najbliższych latach chcieli zwiększać skalę tych inwestycji po to, by zapewnić bardzo dobry dostęp do finansowania na nowe projekty technologiczne dla firm znajdujących się już na etapie ekspansji w różnych segmentach tego rynku, bo z jednej strony mówimy o kapitale podwyższonego ryzyka, z drugiej strony mamy fundusze private equity inwestujące na późniejszym etapie rozwoju. Mamy też inwestycje na rynku mezzanine, które też są ważną klasą aktywów - zwłaszcza po kryzysie, bo część spółek może potrzebować dodatkowego finansowania w związku z tym, że przeszły przez trudniejszy okres. Będziemy nadal rozwijać kompetencje w tym obszarze i mamy nadzieję, że dzięki temu polski rynek będzie takim regionalnym centrum jeśli chodzi o branżę venture capital, private equity, co też przełoży się na firmy, które osiągną międzynarodowe sukcesy i staną się polskimi jednorożcami, powstaną polskie technologie, dzięki którym staniemy się coraz bardziej zaawansowanym rynkiem z globalnymi markami" - podkreślił Borys.

Jak wskazał, PFR - obok EBOR, EIF, czy British Business Bank - stał się istotnym inwestorem instytucjonalnym na rynku funduszy venture capital i private equity.

"Dokonaliśmy łącznie 41 inwestycji w fundusze venture capital i private equity, w tym 34 inwestycje venture capital i 7 private equity. Co ważne, te fundusze zainwestowały już w ostatnich latach aktywnie w nowe, młode, innowacyjne projekty technologiczne lub firmy na etapie ekspansji. W obszarze venture capital fundusze, w które zainwestowaliśmy, ulokowały już kwotę 0,7 mld zł inwestując w 142 firmy. Jeżeli chodzi o segment private equity było to 27 inwestycji o wartości 2,3 mld zł. Łącznie mówimy więc o znaczącej skali inwestycji zarówno na rynku funduszy, jak i później udzielonego finansowania przedsiębiorcom" - powiedział Borys.

PFR Ventures jest zaangażowany także w portfel dawnego Krajowego Funduszu Kapitałowego. Cały czas jest inwestorem 18 funduszy, które zainwestowały łącznie w 212 spółek blisko 600 mln zł, dodał.

"Te fundusze w PFR KFK nie inwestują już w nowe spółki. Zakładamy, że wszystkie te fundusze wyjdą ze swoich inwestycji do roku 2025. Do tej pory fundusze spieniężyły 40% z 212 spółek, w które się zaangażowały. Na tych wyjściach zarobiły w ujęciu pieniężnym ok. 40%" - powiedział prezes PFR Ventures Marek Ćwikiewicz podczas konferencji.

PFR podał, że polski ekosystem innowacji jest aktywnie monitorowany przez 34 zespoły VC, które dokonały już 150 inwestycji używając do tego 25% swoich środków.

"Mamy kilka funduszy VC, które nie rozpoczęły jeszcze inwestycji i one również przeczesują obecnie rynek w poszukiwaniu najlepszych inwestycji i uruchamiają w tym momencie swoje procesy inwestycyjne. Dlatego możemy spokojnie spodziewać się, że trend wzrostowy związany z polskimi inwestycjami na rynku venture capital będzie nadal podtrzymany" - dodał prezes PFR Ventures.

Jak zaznaczył prezes PFR, w portfelu VC dominują rozwiązania enterprise software dla sektora dużych korporacji, które stanowią jedną czwartą inwestycji z funduszy PFR Ventures.

"Na rynku venture capital jest trochę inaczej. W zeszłym roku był to obszar zdrowia, gdzie nasze fundusze również są aktywne. Po tych trzech branżach: zdrowie i sektor dużych korporacji, polski rynek venture capital wyraźnie koncentruje się też w obszarze fintechów, rozwoju produktów i marketingu, transportu i żywności" - powiedział Borys.

PFR Ventures zainwestowało dotychczas w 7 funduszy PE. Wczoraj spółka poinformowała o 4 nowych inwestycjach, w tym w Apax Partners, PAI Partners i Avallon MBO. Do nowych zespołów trafiło łącznie 340 mln zł. W 2021 ogłoszone zostaną kolejne inwestycje.

Prezes poinformował o planach ogłoszenia nowego programu dla funduszy VC i PE.

"Jako PFR podjęliśmy w ostatnich tygodniach decyzję, że będziemy chcieli uruchomić dedykowany program w branży cleantech, czy branży powiązanej z energetyką po to, by również wspierać proces transformacji energetycznej - albo od strony tworzenia technologii, które służą tej transformacji, albo w obszarze samych metod wytwarzania energii i innowacji z tym związanych" - wyjaśnił Borys.

Środki PFR Ventures pochodzą z programów realizowanych przez Unię Europejską, Funduszu Szwajcarskiego, Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Ministerstwa Gospodarki.

PFR Ventures to zarządzający funduszami funduszy, który wspólnie z inwestorami prywatnymi, aniołami biznesu i korporacjami zainwestuje ponad 4 mld zł w fundusze venture capital. Ich celem będzie napędzenie tym kapitałem polskich, innowacyjnych przedsiębiorstw na wczesnych etapach rozwoju. 2,7 mld zł, którymi dysponuje PFR Ventures pochodzi z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.