Konsensus rynkowy wynosił 57,7 pkt.

Wartość wskaźnika wynosząca ponad 50 pkt oznacza wzrost aktywności przemysłowej, a poniżej tego progu - spadek aktywności.

Usługi

Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla usług strefy euro wyniósł 48,8 pkt w marcu 2021 r. wobec 45,7 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując wstępne dane.

Konsensus rynkowy wynosił 46 pkt.

Wartość wskaźnika wynosząca ponad 50 pkt oznacza wzrost aktywności przemysłowej, a poniżej tego progu - spadek aktywności.