Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 50,8 pkt.

Composite wyniósł 57,3 pkt., wobec 51,1 pkt. miesiąc wcześniej. Szacowano 56,8 pkt.

Wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze. (PAP Biznes)

aj/ ana/