„Mamy z Polską dobre stosunki sąsiedzkie, współpracujemy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, ale czasem jako sąsiedzi musimy rozwiązywać kwestie nieprzyjemne, jakimi są sprawy kopalni Turów” – powiedział.

Nie chcemy pogarszać stosunków z Polską - powiedział i dodał, że już widać, że to, co dzieje się wokół kopalni, zaczyna mieć wpływ na pogorszenie stosunków międzyludzkich w regionie.

Podkreślił, że celem jest minimalizacja lub wykluczenie negatywnego wpływu wydobycia na okolice kopalni. Chodzi o poziom wód gruntowych, hałas oraz zapylenie - wyjaśnił Brabec.

Minister środowiska Czech: nie jest naszym celem natychmiastowe zatrzymanie kopalni w Turowie

Reklama

Nie jest naszym celem natychmiastowe zatrzymanie kopalni w Turowie, nie mamy takiej legitymacji jako rząd czeski, nie ma jej też Trybunał Sprawiedliwości UE; Polska jest krajem, który sam ma prawo decydować, jaki ma miks energetyczny - powiedział w czwartek minister środowiska Czech Richard Brabec.

Minister Brabec podczas wspólnej, polsko-czeskiej konferencji w Pradze poświęconej sprawie Turowa powiedział, że "jest jasne, że rząd polski broni interesów swoich obywateli".

"Nie jest naszym celem natychmiastowe zatrzymanie działalności kopalni w Turowie, nie mamy takiej legitymacji jako rząd czeski, nie ma jej również Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ponieważ Polska jest krajem, który sam ma prawo decydować, jaki ma miks energetyczny" - powiedział Brabec.

Jak dodał, konieczne jest przedstawienie takiego rozwiązania, które minimalizuje wpływ wydobycia w kopalni w Turowie na życie obywateli regionu libereckiego.

Hejtman Puta: umowa z Polską jest najlepszą drogą do rozwiązania sytuacji wokół kopalni Turów

Hejtman (marszałek) kraju (województwa) libereckiego Martin Puta powiedział czwartek w Pradze, że umowa międzyrządowa między Polską i Czechami jest najlepszą drogą do rozwiązania sytuacji wokół kopalni Turów.

Stwierdził, że umowa ma szersze ambicje, niż skarga do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, złożona przez stronę czeską.

Puta podkreślił, że rozumie polskie obawy, związane z możliwością utraty pracy w regionie, ale - jak powiedział - jednocześnie ma prośbę, aby tam rozumiano wpływ kopalni na pogarszającą się sytuację związaną z środowiskiem naturalnym w Czechach.

Kurtyka: widzimy absolutną możliwość osiągnięcia porozumienia z Czechami ws. Turowa

Widzimy absolutną możliwość osiągnięcia porozumienia z Czechami ws. Turowa - mówił minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka podczas wspólnej, polsko-czeskiej konferencji w Pradze poświęconej kopalni Turów. Dodał, że w sprawie Turowa Polska i Czechy muszą pogodzić interesy dwóch państw i lokalnych społeczności

“Dzisiaj chcemy i musimy pogodzić obie perspektywy, interesy dwóch państw, ale przede wszystkim interesy lokalnej społeczności, bo jesteśmy w gronie przedstawicieli regionów” - powiedział Kurtyka.

“Po obu stronach granicy mamy kopalnie i mamy stąd pełne zrozumienie dla oddziaływania tych kompleksów przemysłowych na swoje otoczenie. Mamy zarówno świadomość tych pozytywnych oddziaływań (...) które dotyczą rynku pracy bezpieczeństwa energetycznego, ale mamy również świadomość tych trudniejszych, tych bardziej złożonych tych budzących wątpliwości” - dodał minister.

Przyznał, że mieszkańcy po obu stronach granicy wiążą duże oczekiwania z tym, aby strona czeska i polska porozumiały się w sprawie Turowa.

"Widzimy absolutną możliwość osiągnięcia porozumienia z Czechami ws. Turowa" - mówił.

Brabec: celem jest porozumienie, a nie sąd

Celem rozmów jest porozumienie, a nie sąd. Nas łączą ze stroną polską bardzo dobre relacje sąsiedzkie, jako sąsiedzi musimy rozwiązywać również niezbyt przyjemne sprawy - zadeklarował w czwartek podczas polsko-czeskiej konferencji poświęconej sprawie kopalni w Turowie minister środowiska Czech Richard Brabec.

Brabec podczas konferencji odbywającej się w czwartek w Pradze powiedział, że celem, do którego strony będą dążyć w ramach prowadzonych rozmów jest znalezienie porozumienia w sporze o Turów.

"Celem jest porozumienie, a nie sąd" - powiedział minister środowiska Czech. "Nas łączą ze stroną polską bardzo dobre relacje sąsiedzkie, współpracujemy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, jako sąsiedzi musimy rozwiązywać również niezbyt przyjemne sprawy, jak trudności w Turowie" - zadeklarował Brabec.

Polityk powiedział, że "rozmowy mają doprowadzić do tego, żeby ograniczyć i zminimalizować wszelkie konsekwencje dla obywateli czeskich mieszkających w regionie libereckim, które mogłoby mieć poszerzenie kopalni". Chodzi tu m.in. o możliwe obniżenie lustra wody.

Brabec podczas konferencji stwierdził, że rozumie dążenie polskiego rządu do ochrony społeczności uzależnionej od wydobycia w Turowie i zatrudnienia przy nim. "Są dwa stanowiska, dwie pozycje i musimy stworzyć porozumienie, które będzie odpowiedzialne" - dodał minister.

Brabec: rozważamy możliwość wycofania skargi, jeśli Polska spełni warunki

Rozważamy możliwość wycofania skargi ws. Turowa z TSUE, jeśli Polska spełni warunki. Nie chciałbym rozmawiać o konkretnych wymaganiach, to coś, co musi jeszcze zostać wynegocjowane - powiedział w czwartek minister środowiska Czech Richard Brabec.

Brabec, pytany podczas czwartkowej, polsko-czeskiej konferencji dotyczącej sporu wokół Turowa o możliwość wycofania skargi przeciwko Polsce z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, powiedział że istnieje taka możliwość.

"Rozważamy możliwość wycofania skargi, jeśli Polska spełni warunki" - powiedział. "Nie chciałbym rozmawiać o konkretnych wymaganiach, to coś, co musi jeszcze zostać wynegocjowane. Umowa, którą przygotowujemy, jeszcze nie przybrała ostatecznego kształtu" - dodał minister.

Brabec poinformował, że sprawa Turowa jest wieloetapowa i "to się nie kończy na wycofaniu skargi i przyjęciu przez Polskę warunków". Jak dodał, istotną kwestią pozostaje rozszerzanie działalności kopalni w Turowie w kierunku granicy Polski i Czech, co będzie wiązało się z kolejnymi uwarunkowaniami.

"Naszym celem jest długotrwałe rozwiązanie i ciągła współpraca w temacie" - powiedział Brabec.

Odpowiadając na pytanie dotyczące przebiegu wcześniejszych rozmów polsko-czeskich w sprawie Turowa, czeski polityk powiedział, że trwały one od 2016 r. na różnych szczeblach "od ekspertów po premierów", jednak "nie udało się dojść do porozumienia i znaleźć rozwiązania, które by zaspokoiło obie strony".

"Naszym celem jest rozwiązać tę sytuację teraz" - stwierdził minister środowiska Czech.