Jak poinformowano w czwartkowym raporcie, wskaźnik klimatu konsumenckiego w styczniu wynosi minus 30,3 pkt. Kantar Consumer Index w stosunku do wyniku z grudnia ub. r. odnotował spadł o 4,5 pkt.

"Wynik Kantar Consumer Index w styczniu to rezultat spadku wskaźnika percepcji sytuacji ekonomicznej kraju, który zmalał o 1,1 pkt. i wynosi -35 pkt. Ocena sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych odnotowała spadek o 7,9 pkt., osiągając wartość minus 25,6 pkt. - podano.

Wskazano, że wskaźnik percepcji sytuacji ekonomicznej kraju w pierwszym miesiącu nowego roku wynosi – 35 pkt. W porównaniu do grudnia wartość wskaźnika spadła o 1,1 pkt. "Do spadku wartości wskaźnika przyczynił się spadek oceny obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (o 3 punkty procentowe) oraz oceny zmian sytuacji ekonomicznej Polski (o 3 punkty procentowe)" - dodano.

Reklama

Jak podano, ocena rocznej prognozy zmiany sytuacji ekonomicznej Polski odnotowała wzrost o 3 punkty procentowe.

Sytuację ekonomiczną kraju najsłabiej oceniają rolnicy

W styczniu wskaźnik oceny kondycji finansowej gospodarstw wynosi minus 25,6 pkt. W porównaniu do grudnia jego wartość spadła o 7,9 pkt. Wszystkie wskaźniki odnotowały spadek. Wskaźnik oceny zmian sytuacji finansowej spadł się o 7 punktów procentowych, a współczynnik prognozowanej zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego spadł o 9 punktów procentowych - podano.

Z badania wynika, że sytuację ekonomiczną kraju najsłabiej oceniają rolnicy (z wynikiem -44,7 pkt.), mniej obaw wykazali emeryci (-21,9 pkt.). Również w ocenie kondycji finansowej gospodarstwa domowego najgorszy nastrój wykazują rolnicy (-42,5 pkt), nieco lepiej oceniają ją emeryci z wynikiem - 24 pkt. oraz menadżerowie - 19,7 pkt.

Kantar Consumer Index, czyli wskaźnik klimatu konsumenckiego jest uśrednioną wartością indeksu percepcji sytuacji ekonomicznej kraju oraz indeksu oceny kondycji finansowej gospodarstw domowych. Może przyjmować wartości od -100 do +100. Wskaźnik odnosi się do ogólnego nastroju ekonomicznego konsumentów wynikającego z percepcji ekonomicznej sytuacji kraju oraz kondycji finansowej gospodarstw. Im wyższa (dodatnia) jest wartość wskaźnika tym bardziej pozytywny, optymistyczny jest klimat konsumencki.