Dodano, że dokument konsultacyjny "Transakcyjne wskaźniki referencyjne stopy procentowej" zostanie opublikowany na stronie internetowej GPW Benchmark.

W komunikacie GPW napisano, że zgodę na udział w przedsięwzięciu wyraziła większość Uczestników Fixingu WIBID i WIBOR (dziewięciu na dziesięć).

"Mając na uwadze szereg merytorycznych uwag i komentarzy dotyczących zasad odstąpienia od Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, przedstawiamy zbiór podstawowych informacji, które będą przedmiotem dyskusji. (...) Dokument konsultacyjny będzie dostępny na stronie internetowej administratora, podobnie jak wartości indeksów O/N we wstępnej parametryzacji" - napisano w komunikacie.

GPW Benchmark to licencjonowany administrator wskaźników referencyjnych stopy procentowej.

Reklama

Aktualizacja Systemu WIBIX

GPW Benchmark przygotowuje się do wdrożenia aktualizacji Systemu WIBIX, pozwalającego na automatyczną kalkulację transakcyjnych indeksów stopy procentowej dla terminu O/N, podała GPW.

"Podstawowym wnioskiem, który wynika z przeprowadzonych badań jest to, że wysoka zmienność indeksu O/N jest charakterystyką krajowego rynku pieniężnego w kontraście do zagranicznych indeksów tego typu, co potwierdza porównanie indeksów transakcyjnych proponowanych przez GPWB do stawki POLONIA - opracowywanej przez NBP i od dłuższego czasu obecnej na polskim rynku pieniężnym. Co istotne, zastosowanie procedur odcinania wartości skrajnych nie pozwala na istotne ograniczenie zmienności przebiegu indeksów" - czytamy w komunikacie.

Podkreślono, że im większy zbiór danych, z którego można kalkulować indeks, tym mniejszy poziom zmienności danego indeksu.

"Trzecim elementem, który wynika z analizy danych i porównania przebiegu indeksów transakcyjnych GPWB jest fakt, że indeksy oparte na danych dot. depozytów niezabezpieczonych, czyli WIRD i WIRF, charakteryzuje wyraźnie niższy średni poziom wartości w porównaniu do stawki POLONIA, podczas gdy indeks WRR charakteryzuje się średnim poziomem zbliżonym do indeksu opracowywanego przez bank centralny"- czytamy dalej.

"Po czwarte, zasób informacyjny mierzony średnim poziomem wolumenu z rynku referencyjnego danego indeksu, jest największy dla WIRD, mniejszy dla WIRF a najmniejszy dla WRR. Im większy poziom wolumenu transakcji, tym mniejsze prawdopodobieństwo nieustalenia indeksu i większe bezpieczeństwo obrotu, szczególnie w obliczu dość wysokiego poziomu zmienności indeksów. Istotnym elementem doboru wskaźnika referencyjnego jest również odporność na zmiany strukturalne, które wpływać mogą na poszczególne segmenty definiujące skład rynku referencyjnego indeksu" - oceniono w materiale.