"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w lipcu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 10,2 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,5 proc. wyższym w porównaniu z czerwcem br." - czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy to wzrost produkcji przemysłowej w ujęciu rocznym o 7,8 proc.

Reklama

"W większości głównych grupowań przemysłowych w lipcu br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Produkcja dóbr inwestycyjnych zwiększyła się o 13,4 proc., dóbr związanych z energią - o 11 proc., dóbr konsumpcyjnych nietrwałych - o 9,3 proc. oraz dóbr zaopatrzeniowych - o 5 proc. Zmniejszyła się natomiast produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych - o 7,3 proc." - czytamy dalej.

W okresie styczeń-lipiec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 12,9 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 17 proc., podał też Urząd.

Produkcja przemysłowa wzrosła rok do roku w 26 z 34 działów przemysłu

Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 26 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w lipcu 2022 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Według wstępnych danych w lipcu br., w stosunku do lipca ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 26 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 45,4%, w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 20,4%, maszyn i urządzeń - o 19%, chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 16,7%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 10%, artykułów spożywczych - o 9,9%, wyrobów z metali - o 9,4%, urządzeń elektrycznych - o 8%" - czytamy w komunikacie.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lipcem ub. roku, wystąpił w 8 działach, m.in. w produkcji metali - o 8,8%, mebli - o 7,6%, w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń - o 7%, w produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny - o 4%, podał również GUS.

"W porównaniu z czerwcem br., spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w lipcu br. odnotowano w 28 działach przemysłu, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń - o 28,7%, w produkcji maszyn i urządzeń - o 14,7%, mebli - o 14,3%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny - o 13,9%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep -o 9,7%, wyrobów z metali - o 8,5%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 7,8%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - o 6,6%" - wymienił Urząd.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z czerwcem br., wystąpił w 6 działach, m.in. w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 4,4%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 2,5%, podał także GUS.

Ceny producentów w górę o 24,9 proc.

Ceny producentów wzrosły w lipcu br. o 24,9 proc. r/r, zaś w ujęciu miesięcznym zwiększyły się o 0,9 proc., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w lipcu 2022 r. wzrosły w stosunku do czerwca 2022 r. o 0,9 proc., a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku - o 24,9 proc." - czytamy w komunikacie.

Spośród działów przetwórstwa przemysłowego w lipcu 2022 r. w stosunku do czerwca br. najbardziej wzrosły ceny produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych, podał GUS.

GUS podał też, że w lipcu 2022 r. ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 13,4 proc. r/r.