"W czwartym kwartale 2022 r. średnia cena gazu ziemnego kupowanego w krajach UE wyniosła 473,60 zł/MWh i była o ponad 100 zł wyższa niż rok wcześniej" - poinformował Urząd Regulacji Energetyki (URE) we wtorkowym komunikacie.

Kontrakty zagraniczne wpływają na ceny paliw gazowych

Dane przedstawione przez regulatora pokazują też, że w trzecim kwartale 2022 r. średnia cena gazu ziemnego kupowanego za granicą wyniosła 886,88 zł za MWh i była najwyższa w całym 2022 roku. Dla porównania, w trzecim kwartale 2021 r. średnia cena błękitnego paliwa wyniosła 211,24 zł MWh.

Reklama

URE zaznaczył, że kontrakty zagraniczne wpływają na ceny paliw gazowych na polskim rynku hurtowym.

Publikowane przez Prezesa URE kwartalnie dane przedstawiają zmiany cen paliwa gazowego sprowadzanego z państw członkowskich UE lub z obszaru Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Wyliczeń dokonano na podstawie cen z kontraktów wykonanych.

autor: Anna Bytniewska