"Infrastruktura bałtycka może stać się opłacalnym i niezawodnym szlakiem tranzytowym dla ukraińskich produktów. Bałtyckie porty morskie mają dużą zdolność do przeładunku produktów rolnych - 25 mln ton rocznie dla samego zboża" - czytamy w liście, który wystosowali litewscy ministrowie.

Przeniesienie kontroli celnych z granicy ukraińsko-polskiej do portu w Kłajpedzie?

W komunikacie MSZ Litwy zauważono, że „uproszenie procedur administracyjnych na granicy polsko-ukraińskiej, przeniesienie procedur celnych do portów bałtyckich może pozwolić na kilkukrotny wzrost transportu drogowego i kolejowego produktów rolnych”.

Reklama

Litewski minister transportu Marius Skuodis przed kilkoma miesiącami wskazał, że kolejki na granicy ukraińsko-polskiej utrudniają płynny transport ukraińskiego zboża koleją na Litwę przez Polskę. Dlatego proponuje się m.in. przeniesienie kontroli celnych i sanitarnych z granicy ukraińsko-polskiej do portu w Kłajpedzie oraz poprawę śledzenia ładunków na terytorium Polski.

Rosja w ubiegłym tygodniu wycofała się z umowy zbożowej, która gwarantowała bezpieczny eksport zboża i nawozów z Ukrainy przez Morze Czarne.

Z Wilna Aleksandra Akińczo