Głównym powodem pęczniejących portfeli obywateli UE jest wyraźny spadek wydatków na spożycie ostateczne gospodarstw domowych w ujęciu rok do roku (-1,7 proc.), w przeciwieństwie do ostatnich wzrostów na poziomie powyżej 2 proc. Do wzrostu stopy oszczędzania przyczynił się także wzrost dochodu do dyspozycji brutto gospodarstw domowych (+2,4 proc.).

Stopa oszczędności gospodarstw domowych wzrosła we wszystkich państwach członkowskich UE, dla których dostępne są dane za I kwartał 2020 r. Spośród państw członkowskich UE najwyższy roczny wzrost odnotowano w Słowenii (+7,7 pp), a następnie w Polsce. (+6,8 pp) i Hiszpanii (+6,7 pp).

Reklama

Z kolei najniższy wzrost odnotowano w Szwecji (+1,1 pp), Czechach (+2,0 pp) i Niemczech (+2,2 pp).

Więcej oszczędności to większy budżet do dyspozycji. Wzrost stopy oszczędności gospodarstw domowych tłumaczy wzrost dochodu do dyspozycji brutto we wszystkich państwach członkowskich UE. A w 10 państwach członkowskich UE spadek wydatków na spożycie indywidualne gospodarstw domowych przyczynił się do dalszego wzrostu ich stóp oszczędności.

Największe spadki wydatków gospodarstw domowych odnotowano we Włoszech (-6,4 proc.), Słowenii (-5,3 proc.) i Hiszpanii (-5,2 proc.). Z drugiej strony w sześciu krajach UE wydatki na spożycie indywidualne gospodarstw domowych wzrosły w porównaniu z I kw. 2019 r., przy czym największy wzrost odnotowano w Polsce (+ 5,1 proc.) i Czechach (+ 4,0 proc.).

Roczna zmiana stopy oszczędności, konsumpcji i dochodów gospodarstw domowych w UE w 1 kw. 2020 r. / eurostat