Jak wyjaśniła szefowa MFiPR, po wstępnej analizie 2,5 tys. projektów, która wcześniej została przeprowadzona w ministerstwie, zostało 1198 projektów. To projekty, które w ocenie resortu funduszy i polityki regionalnej potencjalnie mogą spełniać kryteria wyboru do możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach Funduszu na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

Z liczby tej 641 to projekty przekazane przez resorty, a 557 regiony - podała minister.

"Naszym zadaniem w tej chwili jest wybrać te projekty, które będą odpowiadać na reformy i wyzwania, które stoją przed nami na najbliższe dwa lata. Żeby skorzystać z dotacji musimy zrealizować te przedsięwzięcia w najbliższym czasie, podpisać umowy do końca 2022 r. Te projekty będą stanowić swoiste zabezpieczenie na wypadek ewentualnych kryzysów" - mówiła minister.

Poinformowała, że resort tworzy swego rodzaju mapę drogową do Krajowego Planu Odbudowy. "Będzie to dokument, który będzie pokazywał cele, założenia i reformy jakie są potrzebne, ale również będzie pokazywał typy projektów, które są złożone, typy przedsięwzięć w ramach tych wszystkich fiszek, które do nas wpłynęły - prawie 1,2 tys. projektów" - tłumaczyła.

Dodała, że mapa drogowa jest też dokumentem pokazującym, że jeżeli jakiś pomysł nie kwalifikuje się do KPO, to ma możliwość uzyskania środków z innych źródeł finansowania.

Reklama

"Dodatkowo dziś w ramach Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju będziemy zatwierdzać kryteria tematyczne oceny projektów zgłoszonych do Krajowego Planu Odbudowy. W ramach tych kryteriów szczegółowo będziemy już, punkt po punkcie, analizować każdy projekt, tak aby można było wybrać te najlepsze, które będą wpisywać się w założenia Krajowego Planu Odbudowy" - powiedziała.

Przypomniała, że państwa członkowskie muszą przekazać swoje KPO Komisji Europejskiej do końca kwietnia 2021 r., wraz z dokumentem - Narodowym Programem Reform.

"My już zaczynamy nieformalne konsultacje z Komisją Europejską naszego dokumentu, tak aby można było dokonywać w nim kosmetycznych zmian, wtedy kiedy Komisja Europejska ostatecznie zatwierdzi regulacje prawne w tym zakresie (...). Czekamy na te dokumenty" - mówiła.

"Ale jednocześnie pracujemy na naszym poziomie, tworzymy mapę drogową KPO, kryteria tematyczne, wybieramy projekty i przekazujemy do Komisji Europejskiej projekt Krajowego Planu Odbudowy jeszcze w tym miesiącu, tak byśmy mogli już uzgadniać te reformy, te projekty, które są najistotniejsze z punktu widzenia odbudowy kraju" - poinformowała.

Podkreśliła, że KPO jest jednocześnie dokumentem, który realizuje założenia uwzględnione przez premiera Mateusza Morawieckiego w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.

Zgodnie z informacjami MFiPR w ramach instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia odporności będziemy mieli do dyspozycji 57 mld euro na dotacje i pożyczki. Pomoc z funduszu odbudowy można wykorzystać tylko na podstawie zaakceptowanego przez Radę Europejską Krajowego Planu Odbudowy.

Polska otrzyma na realizację KPO w formie dotacji 23,1 mld euro i może otrzymać 34,2 mld euro na pożyczki. 70 proc. tej kwoty będzie przyznana przez KE do końca 2022 r. – w przypadku Polski to 18,9 mld euro dotacji. 30 proc. środków z puli będzie przyznane do końca 2023 r., w przypadku Polski może to być 4,1 mld euro. O tym, czy dostaniemy środki w 2023 r. będzie decydował przegląd wskaźników gospodarczych - w szczególności spadek realnego PKB w 2020 r. i 2021 r.

Weryfikowane obecnie projekty przez dotyczą różnych dziedzin: energetyki i środowiska, transportu, innowacji, infrastruktury, cyfryzacji, społeczeństwa, spójności terytorialnej, zdrowia.

Komitet Koordynacyjny Polityki Rozwoju jest organem doradczym rządu. Przewodniczy mu minister funduszy i polityki regionalne, jako przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów.