"(...) saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 10,2 mld zł. W analogicznym miesiącu 2019 r. saldo rachunku bieżącego było również dodatnie i wyniosło 1,0 mld zł" - podał Narodowy Bank Polski w danych o bilansie płatniczym Polski w październiku.

Zgodnie z danymi banku centralnego, eksport towarów wyniósł 104,3 mld zł i był wyższy o 9,0 mld zł (tj. o 9,5 proc.) niż w analogicznym miesiącu 2019 r. Import towarów zwiększył się o 1,8 mld zł (tj. o 1,9 proc.) i osiągnął wartość 96,4 mld zł. Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 7,9 mld zł.

Reklama

Według danych NBP, przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 23,5 mld zł i w porównaniu z październikiem 2019 r. zmniejszyły się o 1,3 mld zł (tj. o 5,1 proc). Wartość rozchodów wyniosła 14,3 mld zł i była niższa o 1,1 mld zł (tj. o 7,4 proc.).

"Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 6,4 mld zł. Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach wyniosły 5,7 mld zł" - napisano w komunikacie NBP.

Bank centralny tłumaczy, że na wysokość ujemnego salda dochodów oddziaływało również saldo dochodów z inwestycji portfelowych, które było ujemne i wyniosło 0,8 mld zł.

Według NBP w ostatnich miesiącach eksport charakteryzuje wyraźna tendencja wzrostowa, a w październiku br. oszacowana wartość eksportu towarów po raz pierwszy przekroczyła 100 mld zł miesięcznie. Jednocześnie wzrost o 9,5 proc. rdr, był najwyższym wzrostem w 2020 r.

"Skalę wzrostu eksportu ograniczyła mniejsza liczba dni roboczych w porównaniu z rokiem poprzednim. Większy w porównaniu z rokiem poprzednim był eksport baterii samochodowych, silników samochodowych, urządzeń łączności bezprzewodowej, odbiorników telewizyjnych, a także odzieży i wyrobów tytoniowych" - tłumaczy w komentarzu NBP.

Zauważono, że wzrost importu w październiku związany był przede wszystkim ze zwiększeniem przywozu odzieży i medycznych testów diagnostycznych. Po raz pierwszy od początku pandemii zwiększyła się wartość importu nowych samochodów osobowych.

"Natomiast w kierunku obniżenia wartości przywozu silnie oddziaływał dalszy spadek importu ropy (o blisko 50 proc. r/r). Obok niższych cen w porównaniu z 2019 r., wpłynęło na to zmniejszenie wielkości dostaw" - czytamy.

Dodano, że spadkowi importu ropy towarzyszyło zmniejszenie wartości przywozu pozostałych paliw. W wyniku utrzymującej się dużej różnicy między dynamiką eksportu i importu kontynuowana była tendencja do powiększania się dodatniego salda w obrotach towarowych.

W październiku 2020 r. wyniosło ono 7,9 mld zł, było więc o 7,2 mld wyższe w porównaniu z rokiem poprzednim. Od początku 2020 r. saldo w handlu towarami wyniosło 43,7 mld wobec 1,1 mld zł w okresie styczeń-październik 2019 r. - zaznaczono.