Jak wylicza gazeta, najbardziej powszechny dodatek, otrzymywany przez osoby przewlekle chore, a także przysługujący wszystkim powyżej 75. roku życia, wzrośnie z obecnych 229,91 zł do 238,73 zł.

Jak pisze dziennik, jeszcze więcej dostaną od marca inwalidzi wojenni, całkowicie niezdolni do pracy i samodzielnej egzystencji. Przypomniana, że przysługujący im dodatek pielęgnacyjny wynosi obecnie 344,87 zł. "Po podwyżce wartość dodatku zwiększy się do 358,11 zł" - wskazuje "SE".

Gazeta zaznacza, że dzięki waloryzacji zasiłków wiosną urosną też m.in. dodatki za tajne nauczanie (z 229,91 zł do 238,73 zł), kombatancki (z 229,91 zł do 238,73 zł) oraz kompensacyjny dla wdów i wdowców po kombatantach - z 34,49 zł do 38,81 zł.

Jak przypomina "SE", w marcu przyszłego roku ZUS zwaloryzuje wypłacane świadczenia. "Zgodnie z założeniami rządu emerytury wzrosną o 3,84 proc. O tyle samo wzrosną zasiłki" - zaznacza gazeta.