Wskaźnik jest na najwyższym poziomie od czasu rozpoczęcia jego publikacji.

Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 62,4 pkt.

W III 2020 indeks wynosił 44,5 pkt.

Wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze. (PAP Biznes)