Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w maju 2021 r. wzrosła 13,9 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 8,2 proc. - podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny.

„Sprzedaż detaliczna odrobiła pandemiczne straty. Dane odsezonowane pokazały realny wzrost o 12,2 proc. m/m. W kolejnych miesiącach dynamika sprzedaży ulegnie dalszej normalizacji i najpewniej obniży się w okolice 10 proc. r/r w czerwcu” – napisano w komentarzu PKO BP.

Zdaniem ekonomistów PKO BP, dostępne dane pokazują trwałe ożywienie wydatków konsumentów po otwarciu galerii. Widać to po wewnętrznych danych banku o wydatkach jego klientów, jak i informacjach o natężeniu ruchu w galeriach handlowych, pochodzących od Polskiej Rady Centrów Handlowych, jak i z Google’a.

Konsumpcja (nie tylko towarów ale też usług) będzie w 2021 głównym motorem wzrostu gospodarczego” – napisano.

Reklama

Ekonomiści banku zwrócili uwagę na rosnące ceny w handlu detalicznym. Z danych GUS wynika bowiem, że sprzedaż detaliczna w ujęciu nominalnym w maju wzrosła o 19,1 proc., co – ich zdaniem – implikuje deflator na poziomie 4,6 proc., a więc najwyższym od 10 lat.

„Rosnące ceny zaczynają ograniczać wzrost w ujęciu realnym” – stwierdzili ekonomiści PKO BP.

Zwrócili oni uwagę, że w maju mocno wzrosła sprzedaż tekstyliów (o ponad 92,2 proc.), prasy, książek i sprzedaży w niewyspecjalizowanych sklepach (o 48,8 proc. ) czy mebli, rtv i agd (o 30 proc.).

„Symbolem powrotu do „normalności” jest też spadek udziału sprzedaży przez internet (do 9,1 proc. z 10,8 proc. w kwietniu)” – wskazali.

GUS we wtorek opublikował także dane o produkcji budowlano-montażowej. W maju 2021 r. wzrosła ona o 4,7 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 10,2 proc.

„Produkcja obejmująca obiekty inżynierii lądowej i wodnej wzrosła o 4,7 proc. r/r (vs -11,1 proc. w kwietniu), co wskazuje na ożywienie inwestycji infrastrukturalnych. Bardzo duże odbicie odnotowały jednostki wykonujące specjalistyczne roboty budowlane (19,0 proc. r/r i 15 proc. m/m), co wspiera oczekiwania na przyspieszenie inwestycji w kolejnych kwartałach” – podkreślili analitycy.

Ich zdaniem dane publikowane przez GUS pokazują mocne ożywienie gospodarcze. „Krajowa gospodarka znajduje się w fazie szybkiego wzrostu gospodarczego. Ożywienie dotarło już do wszystkich sektorów – budownictwo zaczęło gonić przemysł i handel. Coraz wyraźniej widoczne są jednak napięcia kosztowe. Publikowane w tym miesiącu dane miesięczne wskazują, że wzrost PKB w II kw. 2021 wyniósł około 10 proc. r/r.” – szacują ekonomiści PKO BP.

W ich opinii w całym roku wzrost PKB ze względu na szybsze niż zakładali odbicie inwestycji może być większy niż 5,1 proc., jak zakłada aktualna prognoza PKO BP.

Ekonomiści PKO BP uważają także, że wtorkowe dane nie będą miały wpływu na RPP, która „uzależnia swoje dalsze ruchy od wyników projekcji inflacyjnej (raczej listopadowej, niż najbliższej która będzie opublikowana w lipcu)”.