Kraje europejskie rozważają wprowadzenie sankcji na Rosję, jeśli dojdzie do inwazji na Ukrainę. Jednak zaostrzone sankcje i możliwe działania odwetowe ze strony Rosji zaszkodziłyby nie tylko rosyjskiej gospodarce, ale także jej partnerom handlowym. Według obliczeń Bloomberg Economics opartych na bazie danych TiVA OECD za 2018 rok, około 0,8 proc. działalności gospodarczej Unii Europejskiej jest bezpośrednio związane z rosyjskim importem.

Sankcje gospodarcze nałożone na Rosję wpłynęłyby na rosyjskie źródło popytu na europejskie towary i usługi. Szczególnie odczuwalne byłoby to w Europie Wschodniej i na Cyprze. Wartość dodana związana z importem z Rosji jako udział w całkowitej wartości dodanej na Cyprze przekracza 6 proc.

Wartość dodana związana z importem z Rosji jako udział w całkowitej wartości dodanej / Bloomberg