Wysoki wynik PKB w I kw. krajów regionów skłonił do podwyższenia prognoz wzrostu PKB na cały 2022 r. - dla Polski prognoza wzrostu PKB została zrewidowana do 6,1% r/r.

"Perspektywy na przyszłość, jeśli chodzi o działalności w II kwartale i później są mniej obiecujące, ponieważ wydaje się, że aktywność spadła w marcu i spodziewamy się bardziej znaczących skutków wojny, a gospodarki Europy Środkowo-Wschodniej są stosunkowo narażone na szok związany z wojną rosyjsko-ukraińską. Ponadto, nasz indeks FCI wskazuje na stałe zaostrzanie się warunków finansowych, co oczekujemy, że w nadchodzących kwartałach w większym stopniu wpłynie to na wzrost gospodarczy" - czytamy w komentarzu banku.

Reklama

"W wyniku publikacji danych za I kwartał nasze prognozy wzrostu na 2022 rok zostały podwyższone do +2,9% r/r dla Czech (konsensus: +2,9% r/r), +5,3% r/r dla Węgier (konsensus: +4,3% r/r), +6,1% r/r dla Polski (konsensus: +3,8% r/r) oraz +7,3% r/r dla Rumunii (konsensus: +3,5% r/r)" - czytamy dalej.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) w szybkim szacunku podał, że Produkt Krajowy Brutto (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany sezonowo) wzrósł o 8,5% r/r w I kw. 2022 r. wobec 7,6% wzrostu r/r (po rewizji) w poprzednim kwartale. Konsensus rynkowy na I kw. wynosił 8% wzrostu w ujęciu niewyrównanym sezonowo.

W I kwartale 2022 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) wzrósł realnie o 2,4% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 9,1%, podał GUS.