Rosja i Ukraina mają znaczący wpływ na gospodarkę światową ze względu na ich rolę jako dostawców szeregu niezbędnych surowców. Należą do nich paliwa kopalne, produkty rolne, a także kilka metali.

Z najnowszego raportu ekonomicznego OECD wynika, że oba kraje odpowiadają łącznie za około 30 proc. światowego eksportu pszenicy, 15 proc. eksportu kukurydzy, 20 proc. eksportu nawozów mineralnych i gazu ziemnego oraz 11 proc. eksportu ropy naftowej. Według raportu globalne łańcuchy dostaw są dodatkowo uzależnione od rosyjskiego i ukraińskiego eksportu metali szlachetnych.

W wyniku rosyjskiej inwazji na Ukrainę 24 lutego ceny wielu tych towarów gwałtownie wzrosły. Dotyczy to zwłaszcza węgla i pszenicy, których ceny wzrosły średnio od 60 do 70 procent. Wzrost cen jest również znaczący w przypadku innych ważnych surowców, takich jak gaz i ropa (od 25 do 55 procent) oraz metali, takich jak nikiel i platyna (od 21 do 47 procent).

ikona lupy />
Średnia zmiana cen wybranych surowców od stycznia 2022 r. / statista.com
Reklama