Ujemne saldo wyniosło 9,9 mld euro, podczas gdy w styczniu - kwietniu 2021 r. było dodatnie i wyniosło 3,8 mld euro.

"Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 119,5 mld USD, a import 130,7 mld USD (wzrost odpowiednio w eksporcie o 8,5 proc., a w imporcie o 23,6 proc.). Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 11,1 mld USD, w analogicznym okresie 2021 r. było dodatnie i wyniosło 4,5 mld USD" - czytamy w komunikacie.

Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.