Infografika statista.com pokazuje, jak bardzo Rosja uzależnia się od chińskich towarów i jak kluczowe stały się Chiny dla rosyjskiej gospodarki w ciągu ostatnich dwóch dekad.

Rosja od dziesięcioleci zwiększała udział swojego importu z Chin. Jak wynika z danych portalu handlowego Germany Trade & Invest (GTAI), udział w całkowitej wartości rosyjskiego importu pochodzącego z Chin wynosił przed wybuchem wojny około 24 proc.

Na początku tysiąclecia największym partnerem handlowym Rosji były Niemcy, skąd Rosja sprowadzała 13,8 proc. całego importu.

Do najważniejszych towarów importowanych w 2020 r. należał sprzęt z zakresu techniki łączności oraz sprzęt do rejestracji i odtwarzania obrazu i dźwięku. Rosja importuje również wiele maszyn biurowych i maszyn do automatycznego przetwarzania danych. Chiny z kolei importują z Rosji głównie ropę naftową i produkty ropopochodne.

Reklama
ikona lupy />
Udział wybranych krajów w rosyjskim imporcie / statista.com