W październiku 2022 r. wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 6,5 proc., co oznacza spadek z 6,6 proc. we wrześniu 2022 r. i z 7,3 proc. w październiku 2021 r. Stopa bezrobocia w Unii Europejskiej wyniosła 6,0 proc. w październiku 2022 i spadła z poziomu 6,1 proc. we wrześniu 2022 roku i z 6,6 proc. w październiku 2021 r.

Eurostat szacuje, że w całej Wspólnocie w październiku 2022 r. bez pracy było 12,953 mln mężczyzn i kobiet, z czego 10,872 mln w strefie euro. W porównaniu z październikiem 2021 r. bezrobocie spadło o 1,158 mln w UE i o 1,053 mln w strefie euro.

Wśród państw członkowskich Unii Europejskiej w październiku najwyższą stopę bezrobocia miała Hiszpania. Na Półwyspie Iberyjskim bezrobocie było na poziomie 12,5 proc., bez pracy pozostawało 2,9 mln osób.

Polska wraz z Niemcami miały najniższy wskaźnik bezrobocia w UE (3 proc.). Według danych Eurostatu na Wisłą pracy nie miało 517 tys. osób.

Reklama

Bezrobocie wśród młodych

W październiku 2022 roku w UE bezrobotnych było 2,872 mln młodych osób poniżej 25. roku życia, z czego 2,326 mln w strefie euro. W październiku 2022 r. stopa bezrobocia młodzieży wyniosła 15,1 proc. w UE i 15,0 proc. w strefie euro, co oznacza spadek z 15,2 proc. w poprzednim miesiącu. W porównaniu z październikiem 2021 r. bezrobocie wśród młodzieży wzrosło o 102 tys. w UE i o 81 tys. w strefie euro.

Najwyższy odsetek bezrobotnych młodych ludzi odnotowano w Hiszpanii, gdzie prawie co trzeci (32,3 proc.) pracownik poniżej 25. roku życia był bez pracy. Na przeciwległym krańcu zestawienia znalazły się Czechy, gdzie bezrobocie wśród młodzieży wynosiło tylko 5,7 proc. i Niemcy - 5,8 proc.

W Polsce wskaźnik bezrobocia młodych był na poziomie 11,3 proc., czyli poniżej średniej UE

Bezrobocie według płci

W październiku 2022 r. stopa bezrobocia kobiet w UE wyniosła 6,4 proc. i była stabilna w porównaniu z wrześniem 2022 r.

Stopa bezrobocia wśród mężczyzn wyniosła 5,7 proc. w październiku 2022 r., co oznacza spadek z 5,8 proc. w poprzednim miesiącu. W strefie euro stopa bezrobocia kobiet wyniosła 7,0 proc. wobec 7,1 proc. w poprzednim miesiącu, natomiast bezrobocie wśród mężczyzn było na poziomie 6,1 proc., co oznacza spadek z 6,2 proc. w poprzednim miesiącu.

W Polsce 3,2 proc. mężczyzn i 2,9 proc. kobiet pozostawało bez pracy.