Stopa bezrobocia w strefie euro

W maju 2023 r. wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 6,5 proc. i była stabilna w porównaniu z poprzednim miesiącem i niższa o 0,2 pp w porównaniu do maja 2022 r. - podał Eurostat.

W całej Unii Europejskiej w maju 2023 roku stopa bezrobocia wynosiła 5,9 proc., podczas gdy przed rokiem wskaźnik kształtował się na poziomie 6,1 proc.

Reklama

Eurostat szacuje, że w maju 2023 r. w całej Wspólnocie na bezrobociu było 12,937 mln osób, z czego 11,014 mln to bezrobotni w strefie euro. W porównaniu z kwietniem 2023 r. oznacza to spadek liczby bezrobotnych o 75 tys. osób w UE i o 57 tys. w strefie euro. W porównaniu z majem 2022 r. liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 257 tys. w UE i o 227 tys. w strefie euro.

Bezrobocie w krajach UE

Wśród państw członkowskich Wspólnoty najwyższy wskaźnik bezrobocia miały: Hiszpania (12,7 proc.), Grecja (10,8 proc.) i Włochy 7,6 proc.

Natomiast najniższe bezrobocie było w Czechach, gdzie wskaźnik był na poziomie 2,4 proc. Drugi najniższy wskaźnik (2,7 proc.) miała Polska, gdzie w maju bez pracy było 472 tys. osób., wobec 469 tys. w kwietniu.

Bezrobocie młodzieży

W maju 2023 r. w UE bezrobotnych było 2,696 mln młodych osób (poniżej 25 roku życia), z czego 2,226 mln w strefie euro. W maju 2023 r. stopa bezrobocia młodzieży wyniosła 13,9 proc. zarówno w UE, jak i w strefie euro, co oznacza wzrost z 13,8 proc. w UE i stabilizację w strefie euro w porównaniu z poprzednim miesiącem – podał Eurostat.

W porównaniu z kwietniem 2023 r. bezrobocie wśród młodzieży wzrosło o 21 tys. w UE i o 11 tys. w strefie euro. W porównaniu z majem 2022 r. liczba bezrobotnych wzrosła o 65 tys. w UE i o 46 tys. w strefie euro.

Wśród państw członkowskich UE cztery państwa notowały ponad 20-proc. bezrobocie wśród młodych. Najwyższy wskaźnik był w Hiszpanii (28,4 proc.). Kolejne to: Grecja (24,0 proc.), Włochy (21,7) i Szwecja (20,5 proc.).

Najmniejsze problemy ze znalezieniem pracy mają młodzi Niemcy. U naszych zachodnich sąsiadów bezrobocie wśród osób poniżej 25 roku życia, było na poziomie 6,1 proc.

Polska ze wskaźnikiem bezrobocia młodych na poziomie 10,3 proc. plasuje się w środku zestawienia.

Bezrobocie według płci

W maju 2023 r. stopa bezrobocia wśród kobiet w UE wyniosła 6,2 proc., natomiast stopa bezrobocia wśród mężczyzn 5,7 proc. W strefie euro stopa bezrobocia kobiet wyniosła 6,8 proc., a mężczyzn - 6,2 proc.

W Polsce wskaźnik bezrobocia wśród kobiet wynosił 2,8 proc. a wśród mężczyzn 2,7 proc.