Grecki kryzys

Rok 2008 był dla światowej gospodarki bardzo dotkliwy. To właśnie wtedy rozpoczął się globalny kryzys finansowy. Nie wszystkie gospodarki odczuły go w równym stopniu. W Polsce PKB w latach 2008-2010 stale rosło. W tym czasie grecka gospodarka kurczyła się każdego miesiąca. Przyczyną spadków PKB była nie najlepsza kondycja greckiej gospodarki, a także utrata zaufania do greckiego rządu. Ten fałszował przekazywane do UE dane makroekonomiczne.

Symbolem tych zmian gospodarczych stało się rosnące bezrobocie. Stopa bezrobocia jeszcze przez większość 2008 roku nie przekraczała 8 proc. W listopadzie 2008 roku wynosiła ona 8 proc., a już w styczniu 2009 roku odsetek bezrobotnych Greków wynosiła 9 proc. We wrześniu była już dwucyfrowa. W kwietniu 2010 roku wynosiła już 12 proc., a w styczniu 2011 roku przekroczyła 15 proc. Październik roku 2011 przyniósł bezrobocie, które wynosiło już ponad 20 proc.

Reklama

Bezrobocie w Grecji przekraczało 28 proc.

Najgorzej było w 2013 roku, gdy bezrobocie potrafiło przekraczać 28 proc. Od początku 2014 roku grecka stopa bezrobocia zaczęła spadać. W styczniu 2015 roku było to 25,7 proc., a rok później 24,7 proc. Ten spadek był kontynuowany aż do wybuchu pandemii COVID-19. W lutym 2020 roku bez pracy pozostawało już 16,3 proc. Greków. Następne miesiące przyniosły dynamiczny wzrost stopy bezrobocia, ponieważ ta w czerwcu tego roku wynosiła już 20,3 proc. Był to najwyższy poziom od 2018 roku.

Od tamtego czasu stopa bezrobocia ponownie zaczęła spadać, a w październiku 2022 roku wynosiła już jedynie 11,8 proc. Do lipca 2023 roku spadła ona do 11,3 proc. W ciągu następnych trzech miesięcy zmniejszyła się do poziomu 9,4 proc. Oznacza to spadek o 1,9 p.p. w ciągu zaledwie 3 miesięcy! Eurostat poinformował, że w listopadzie pozostało ono na takim samym poziomie.

ikona lupy />
Forsal.pl

Jak Grecja wypada obecnie na tle UE? Kraj ten nadal należy do unijnych liderów stopy bezrobocia, ale sytuacja już nie jest tak zła, jak kilka lat temu. Jeszcze w styczniu 2022 roku miała najwyższe bezrobocie w całej UE. Dziś stopa bezrobocia w Grecji jest o 2,5 p.p. niższa niż w Hiszpanii. Jeśli obecna tendencja się utrzyma, to już niedługo sytuacja w Grecji może być lepsza niż w Szwecji czy Finlandii. W tej pierwszej bezrobocie wzrosło w okresie listopad 2022 - listopad 2022 z 7,2 proc. do 7,9 proc. W Finlandii wzrost ten był jeszcze wyższy, bo wyniósł 0,9 p.p. (z 6,7 proc. do 7,6 proc.).

Bezrobocie w Polsce nadal jest bardzo niskie

Tym, co może cieszyć, jest fakt, że bezrobocie w Polsce nie rośnie. W listopadzie wyniosło ono zaledwie 2,8 proc., co oznacza, że kolejny miesiąc z rzędu pozostaje ono bez zmian. Niższe odnotowano jedynie na maleńkiej Malcie (2,5 proc.) oraz u naszego południowego sąsiada — Czech (2,4 proc.). Zaraz za nami uplasowały się Niemcy, gdzie jako bezrobotny określiło się 3,1 proc. osób.

ikona lupy />
Forsal.pl

W ciągu ostatnich 12 miesięcy bezrobocie w Europie najmocniej spadło w Grecji (-2,5 p.p.), na Cyprze (-1,4 p.p.), w Hiszpanii (-1,0 p.p.), Austrii (-0,6 p.p.), we Wszech, na Malcie i w Chorwacji (po -0,4 p.p.). W Polsce spadek był jedynie symboliczny i wyniósł 0,1 p.p. Jest to tak niski odczyt, że nie powinniśmy oczekiwać jego wzrostu. Największy wzrost odnotowano w Finlandii (o 0,9 p.p.), Luksemburgu (o 0,8 p.p.), Szwecji i Estonii (po 0,7 p.p.) oraz w Słowenii (0,6 p.p.).