We wrześniu 2015 w Nowym Yorku odbył się Szczyt Zrównoważonego Rozwoju, na którym społeczność międzynarodowa przyjęła nowy plan rozwoju świata do 2030 roku na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

Walka z ubóstwem trwa od dawna. Z danych ONZ wynika, że od 1990 roku wskaźnik skrajnego ubóstwa na świecie zmalał o ponad połowę. Jest to wyjątkowe osiągnięcie, jednak droga do końcowego sukcesu jest jeszcze daleka.

Europa nie jest regionem, gdzie ten problem jest największy, ale i tu znajduje się niemała grupa osób nim dotkniętych.

Jak radzi sobie twój kraj w walce z ubóstwem?

Eurostat przygotował interaktywną grafikę, na której można sprawdzić i porównać postępy w zwalczaniu ubóstwa dowolnego kraju (np. Polski) na tle UE lub innych państw członkowskich Wspólnoty. Porównania można dokonać w dziesięciu kategoriach:

1. Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym
2. Osoby zagrożone ubóstwem dochodowym po transferach socjalnych
3. Osoby o znacznej deprywacji materialnej
4. Osoby mieszkające w gospodarstwach domowych o bardzo małej intensywności pracy
5. Osoby żyjące w gospodarstwach domowych, w których koszty mieszkania przekraczają 40 proc. całkowitego dochodu do dyspozycji
6. Osoby mające trudności z dostępem do opieki zdrowotnej z powodów materialnych
7. Osoby, które nie są w stanie odpowiednio ogrzać domu
8. Osoby żyjące w gospodarstwach domowych o złych warunkach mieszkaniowych
9. Osoby żyjące w gospodarstwach domowych bez podstawowych urządzeń sanitarnych
10. Osoby żyjące w przeludnionym domu