W krajach UE dzietność spadła w 2020 r. do 1,5 dziecka na kobietę. Według Eurostatu do osiągnięcia dzietności, która pozwoliłaby na zachowanie obecnej wielkości populacji konieczne jest utrzymanie współczynnika na poziomie 2,1.

Tymczasem w żadnym kraju UE nie przypada nawet 2 dzieci na kobietę. Najwięcej dzieci rodzi się we Francji - średnio 1,83 na kobietę, następnie w Rumunii - 1,8, w Republice Czeskiej - 1,71 i w Danii - 1,68.

Na drugim końcu statystyki są: Malta, Hiszpania, Włochy, Luksemburg i Cypr. Rośnie odsetek dzieci urodzonych w UE przez imigrantki; obecnie to średnio 21 proc. urodzeń.

Reklama