Przez „migranta” rozumie się każdą osobę, która opuszczając swoje zwykłe miejsce zamieszkania, przekracza granicę międzynarodową, niezależnie od charakteru i przyczyny przemieszczania się lub czasu trwania pobytu. Spis obejmuje zatem szeroki zakres okoliczności i obejmuje zarówno uchodźców wojennych, jak i ekonomicznych, których liczbę szacuje się na ponad 82 miliony, oraz dobrowolnych migrantów, takich jak robotnicy, studenci, emeryci itp.

Mapa statista.com zawiera przegląd trendów migracyjnych na świecie. Pokazuje roczne saldo migracji (przyjazdy minus wyjazdy) wszystkich krajów i terytoriów w stosunku do ich liczby ludności. W latach 2017-2021 regionami świata, które straciły największą część ludności w wyniku emigracji, były Wyspy Marshalla i Samoa Amerykańskie na Oceanie Spokojnym, a następnie Liban i Wenezuela. W tym okresie te cztery terytoria, z których niektóre borykają się z poważnymi trudnościami ekonomicznymi, odnotowały średnią stratę netto od 28 do 42 mieszkańców na 1000 osób rocznie.

Reklama

Natomiast regionami, które przyciągnęły najwięcej migrantów w stosunku do ich liczby ludności, były administrowany przez Nową Zelandię archipelag Tokelau, karaibski raj podatkowy na wyspach Turks i Caicos oraz, w Europie - Malta. Dla tych trzech miejsc średnie roczne saldo migracji wynosiło od 22 do 45 dodatkowych osób na 1000 mieszkańców.

Roczna migracja netto na 1000 ludności / statista.com