"Uchodźców, którzy podlegają temu prawu specjalnemu z 12 marca, […] mamy w rejestrze PESEL około 1,5 mln. Tam mamy ponad 46 proc. kobiet w wieku aktywności ekonomicznej i około 40 proc. dzieci w wieku szkolnym. To, co my widzimy w naszym systemie - ale też staramy się koordynować z informacjami, które przychodzą z innych instytucji publicznych - ok. 52-54 proc. tych kobiet jest cały czas na rynku pracy" - powiedziała Uścińska w radiowej Jedynce.

Wykonują one najczęściej prace proste, administracyjne, także w usługach, w gastronomii, wskazała.

W większości uchodźcy zatrudniani na umowy zlecenia w mniejszym stopniu na umowy o pracę, czy umowy o dzieło.

Uścińska przypomniała, że Zakład wypłaca także świadczenia dla Ukraińców, m.in. 500+. Podała, że w roku ubiegłym jego koszt wyniósł 1,3 mld zł.

Reklama

Natomiast Ukraińców, którzy przybyli do Polski przed wojną jest w rejestrach Zakładu ok. 775 tys. Łącznie wszystkich cudzoziemców - 1,1 mln.

(ISBnews)