ONS porównał statystyki dotyczące mieszkańców Anglii i Walii, którzy urodzili się poza Zjednoczonym Królestwem, uzyskane w spisach powszechnych w 2001, 2011 i 2021 roku. W ciągu tych 20 lat liczba urodzonych za granicą zwiększyła się ponad dwukrotnie - z 4,6 mln w 2001 r., do 7,5 mln w 2011 r. i 10,0 mln w 2021 r. - a ich odsetek w całości populacji niemal dwukrotnie - wynosił on odpowiednio 8,9 proc., 13,4 proc. i 16,8 proc.

Ale znacząco zmieniła się też struktura krajów ich urodzenia. W 2001 roku najwięcej było osób urodzonych w Irlandii, następnie w Indiach, Pakistanie, Niemczech, Bangladeszu, na Jamajce, w USA, RPA, Kenii i we Włoszech. Dekadę później pierwszą dziesiątkę tworzyły: Indie, Polska, Pakistan, Irlandia, Niemcy, Bangladesz, Nigeria, RPA, USA i Jamajka. Z kolei w najnowszym spisie były to: Indie, Polska, Pakistan, Rumunia, Irlandia, Włochy, Bangladesz, Nigeria, Niemcy i RPA.

Dużo z przetasowań na liście ma związek z rozszerzeniami Unii Europejskiej w 2004 i 2007 roku. Dotyczy to także Polski - w spisie z 2001 r. osoby urodzone w niej urodzone znajdowały się dopiero na 18. miejscu. Ale jeszcze bardziej znaczące skoki nastąpiły w przypadku Rumunii (z 86. miejsca w 2001 r. na 4. w 2021 r.), Litwy (w 2001 r. poza pierwszą setką, w 2021 r. na miejscu 14.) czy Bułgarii (w 2001 r. również poza setką, w 2021 r. na miejscu 18.).

Reklama

Jeśli chodzi o kraje spoza Europy Środkowo-Wschodniej to zwracają uwagę także wyższe pozycje osób urodzonych w Chinach (awans w ciągu 20 lat z miejsca 25. na 12.), w Hiszpanii (z 23. na 13.), Portugalii (z 34. na 15.), na Filipinach (z 30. na 17.) i w Brazylii (z 54. na 27.).

Oprócz Irlandii zauważalne są spadki kilku innych krajów, które mają silne historyczne lub kulturowe więzi z Wielką Brytanią - będące w 2001 r. w pierwszej dziesiątce Jamajka i Kenia 20 lat później były na miejscach 20. i 21., Australia spadła z 11. na 26., Cypr z 15. na 37., a Kanada z 17. na 38.

Według wyników spisu, w 2001 roku w Anglii i Walii mieszkały 57 754 osoby urodzone w Polsce, w 2011 r. - 579 121, a w 2021 r. - 743 085.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)