Średni wiek urodzenia pierwszego dziecka wzrósł w ciągu dziesięciu lat z 31,5 w 2012 r. do 32,2 w 2022 r. Coraz więcej kobiet czy też par musi równocześnie uciekać się do technik prokreacji wspomaganej medycznie. W ciągu tych dziesięciu lat o 73 proc. wzrosła liczba takich prokreacji.

Spadła ogólna liczba narodzin we Włoszech. W 2012 r. urodziło się 535 428 dzieci, w 2022 r. było to 393 997.

W 2022 r. już około 20 proc. dzieci zostało urodzonych przez matki nieposiadające obywatelstwa włoskiego. W przypadku cudzoziemek mieszkających w Italii wiek urodzenia pierwszego dziecka również się podniósł - z 27,7 do 29,2 lat.

Odsetek porodów przedwczesnych (poniżej 37 tygodnia ciąży) w latach 2012–2022 spadł z około 7 porodów przedwczesnych na 100 urodzeń do 6. Liczba urodzeń martwych również spadła: w 2022 r. było ich 994, co odpowiada wskaźnikowi urodzeń martwych na poziomie 2,40 na 1000 urodzeń.

Reklama