Było to też o ponad 40 tys. mniej niż w końcu 2023 r.

Tempo ubytku rzeczywistego w okresie styczeń–marzec wyniosło -0,11 proc., co oznacza, że na każde 10 tys. mieszkańców Polski ubyło 11 osób.

Ze wstępnych danych wynika, że w okresie trzech pierwszych miesięcy zarejestrowano ok. 64,5 tys. urodzeń żywych, tj. o prawie 7 tys. mniej niż w analogicznym okresie 2023 roku. (PAP Biznes)