Sezon publikacji wyników finansowych za 2023 r. dopiero się rozpoczął, a decyzje w sprawie podziału zysku akcjonariusze będą podejmować z reguły dopiero za kilka miesięcy. Jednak zapisy polityki dywidendowej i dotychczasowe osiągnięcia firm pozwalają z dobrym przybliżeniem oszacować budżetowe wpływy z tytułu dywidend i wypłat z zysku.

Wszystko wskazuje na to, że najwięcej do budżetu wpłaci PKN Orlen. Spółka opublikowała już raport za IV kw. 2023 r., z którego wynika, że w poprzednich 12 miesiącach wypracowała 27,6 mld zł zysku netto. Polityka dywidendowa Orlenu zakłada, że każdego roku firma będzie zwiększać wypłatę z zysku przypadającą na jedną akcję o 15 gr.

CAŁY TEKST W PAPIEROWYM WYDANIU DGP ORAZ W RAMACH SUBSKRYPCJI CYFROWEJ